mse Ajans

mse Ajans Logo

mse Ajans

Aydınlatma Metni

ANKET VE İLETİŞİM YOLUYLA ELDE EDİLECEK KİŞİSEL VERİLERE VE SİTE ÇEREZ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamdaki tüm işlemlerimiz, Anayasa ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile güvence altına alınan haklarınız dikkate alınarak hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca Veri Sorumlusu Sıfatıyla MSE AJANS STRATEJİ DANIŞMANLIK ARAŞTIRMA REKLAM İNŞ. TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (mse Ajans) tarafından hazırlanmıştır.

Aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve sizleri kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız hususunda bilgilendirmek amacıyla bu metni dikkatinize sunuyor ve dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

mse Ajans: MSE AJANS STRATEJİ DANIŞMANLIK ARAŞTIRMA REKLAM İNŞ. TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (mse Ajans)’ı,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. mse Ajans veri sorumlusudur.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Veri sorumlusu ile paylaşılarak işlenen;

ü  Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

ü  www.mseajans.com üzerindeki anketlere katıldığınızda beyan ettiğiniz veriler; yaş ve cinsiyet verileri, oy tercihleriniz ile mükerrer oy kullanımını engellemek için IP verileriniz (kaynak ve hedef nokta bilgileri),

ü  Kanuni gereklilik sebebiyle; mseajans.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,

ü  www.mseajans.com sitesi daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama ve anketlerimizin daha sağlıklı işler hale getirilmesini sağlama amacıyla ve sitemizin düzgün çalışması için çerezleri kullanır. Kullanılan çerezler, oturum bazlı ya da kalıcı bazda olabileceği gibi, teknik amaçlı, analitik amaçlı, reklam amaçlı, işlevsel, birinci parti ya da üçüncü parti çerezler olabilir. Kullanılan çerezlerin topladığı veriler ve diğer kişisel verileriniz”;

 

 • Pazar araştırması, hizmet ve ürün satın alma, reklam, kampanya, promosyon, tanıtım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Yönetim, organizasyon, ticari ve hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tarafımıza yapılan başvuru, şikayet, talep ve insan kaynağı süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe, mali ve bankacılık işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Meşru bir hakkın tesisi ve hakkın korunması,
 • Bilgi güvenliği işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınıza kesintisiz olarak üstün kalitede ve güvenilir ve sağlıklı bir hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,
 • mse Ajans‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize,
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemleri yürütülebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz

KVKK‘nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Web sitemizden ya da elektronik ortamdan ilettiğiniz anket formlarının doldurulması, müracaat, başvuru, şikâyet öneri formu dahil olmak üzere her türlü formlar aracılığıyla,
 • Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,
 • İmzalanan sözleşmeler ya da ticari faaliyetimiz gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitemiz ve wifi kullanımı vasıtasıyla bağlantı bilgileri, trafik bilgileri, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan işlemler vasıtasıyla,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince toplanması zorunlu internet kullanımı gibi verilerinizin işlenebilmesi vasıtasıyla,
 • Ziyaretçi kayıt defteri, güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
 • Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
 • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
 • Konaklama ve rezervasyon detaylarının, faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerin, çağrı merkezimizin operasyonları yoluyla,
 • Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
 • Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
 • Tarafımıza iletilen her türlü tebligat ya da gönderi üzerindeki bilgilerin işlenme alınması gerekliliği nedeniyle,
 • Kanuni gereklilik sebebiyle; mseajans.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 • www.mseajans.com sitesi daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama ve anketlerimizin daha sağlıklı işler hale getirilmesini sağlama amacıyla ve sitemizin düzgün çalışması için çerezleri kullanılması yoluyla,
 • Oturum bazlı ya da kalıcı bazda olabileceği gibi, teknik amaçlı, analitik amaçlı, reklam amaçlı, işlevsel, birinci parti ya da üçüncü parti çerezler yoluyla çerezlerin topladığı veriler,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde, ticari faaliyet sırasında kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, denetim ve bildirim sorumluluklarının yerine getirilmesi gibi ticari faaliyet süreçlerinde uyulması gereken yükümlülüklerimizi düzenleyen mevzuat ve hukuki kurallar gereğince toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Sitemizde yer alan anket, iletişim vb. hizmetlerimizden herhangi birini; kullandığınızda, bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususları kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.